Försäkringskassan och deras förhållningssätt till svårt sjuka patienter

Försäkringskassan och deras förhållningssätt till svårt sjuka patienter, måste nu på allvar komma att ifrågasättas. Vad tillför egentligen metoder som TIPPA-Test för bedömningen av en förmåga, för en patient med svår smärta och debilitet?

Det är en metodik som måste ifrågasättas vid bedömning av förmåga hos smärtpatienter, som vid ME och CFS. När de skadar patienten vid en PEM efter testet.

Smärta och utmattning fyller en fysiologisk funktion vid skada och sjukdom, man ska hålla sig stilla och läka ut skadan eller sjukdomen. Det är viktigt att på allvar ta tag i sjukdomarna ME och CFS, när det är sjukdomar med inte bara svåra skador med invaliditet som följd, men även med en potentiellt dödlig utgång.

Smärta och utmattning är system som går fel vid ME/CFS och fortsätter som en systemisk dysfunktion. När det gäller utmattning, går det direkt att härleda till en trolig dysfunktion av mitokondrierna, de cellorgan vilka tillverkar den energi (ATP och glycogen) vi måste ha för att kunna utföra ett arbete, vare sig det är ett muskelarbete eller en tankeverksamhet. Fallerar energiproduktionen fallerar även immunförsvaret, med en synnerligen hög sannolikhet för ytterligare infektioner. Vilket åskådliggörs av Ron Davis banbrytande forskning runt aktiveringen av T-Celler, klonal expansion vid pågående infektion eller autoimmun reaktion. Det leder även till en oxidativ stress, vilket är synnerligen smärtsamt och svårt att lindra.

Professor Sonya Marshall-Gradisnik; National Centre for Neuroimmunology and Emerging Diseases (NCNED):

Förekomsten av en genetisk variation som friska inte har av vissa receptorer; transient receptor potential melastatin 3 (TRPM3) vilka ansvarar för calcium transporten in i cellerna, det är således fysiologiska orsaker och inget påhitt.

Föreligger en sådan fysiologisk utmattning, kan man enbart vänta tills den har blivit normaliserad. Då till en betydligt minskad fysiologisk förmåga, när skadan är permanent och icke reversibel. Det finns ingen dokumenterad effekt med KBT och GET, att de metoderna skulle kunna påverka dessa system när de skulle vara psykosomatiska enligt den metodens förespråkare, är egentligen inte verifierat. Som den inflammation-microglia aktivering som föreligger i spinalganglier och i hjärnans ganglier, där det troligen även påverkar en av våra viktigaste nerver, N.vagus, där en inflammation i nerven  förklarar vegetativa symtom och störningar av det enteriska nervsystemet, ett antal nervganglier specifikt för mag-tarmkanalen, med en malabsorption som följd. 

Mycket tyder även på, att kunskapsnivåerna om smärtfysiologi och hur det påverkar nervsystemet, både centralt som lokalt i förhållande till de olika kommuniserande lagren av de mjukdelar (soft tissue) vilka deltar i en rad reflexbågar, i den centrala sensitiseringen av neuron i hjärnan och i det större perspektivet stressar hela organismen med en förändrad funktion som följd. Samt därmed underhåller den långvariga och kroniska smärtan, den är synnerligen lågt hos dessa personer. Annars skulle de troligen inte lansera en så pass dåligt underbygd hypotes, när det enbart skadar patientgruppen.

Pathologist Daniel DuPlessis said that a post-mortem showed low-grade inflammation of nerve roots. It was suggested that this inflammation could have made her bowel hypersensitive to processing nutrients.”

I den 21 åriga Merryns fall, där hon fick sondmatas och mot slutet nutrieras via en kanyl i armen. Dödsorsaken är verifierad, i rapporten stipulerar patologen Daniel DuPlessis dödsorsaken till ME.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s